RECHENSCHAFTSBERICHT 2015          

enfants

Wo und wie hat das Kindermissionswerk geholfen?

„Missio – Enfance missionnaire“ beteiligte sich mit 122.724,52€

Weiterschenken verbindet Menschen und Gott

Nach Abzug der Unkosten 2779,00 Euro für Werbe- und Büromaterial konnte „Missio Lëtzebuerg“  122.724,52€ Euro als Einnahmen des Jahres 2015 über das Kindermissionswerk den jungen Kirchen zur Verfügung stellen. So wie jedes Jahr wurde die Spendenvergabe im Monat Mai 2016 von den in Rom versammelten Nationaldirektoren der Päpstlichen Missionswerke vorgenommen.

Hier nun eine kurze Zusammenstellung der Projekte, die wir mit den Spenden des Jahres 2015 für das Kindermissionswerk (Euro) unterstützt haben; diese Gelder wurden im Laufe des Jahres 2016 direkt von Missio Luxemburg an die Adressaten überwiesen.

BENIN (41.000€)

Diözese Cotonou:

– Subsidien für die Katechese und pädagogisches Material für die Kinder der Pfarrei in Toffo: 3.800€

Diözese Djougou:

– Subsidien für die pastorale und katechetische Arbeit in der Diözese für die Kinder in der Pfarrei Djougou (Stühle, Tische, pädogogisches Material): 7.200€ 

– Subsidien für die Finanzierung der  zwei neuen Klassenräume für den Kindergarten « Monseigneur de   Vitali » in Djougou . 60 weitere Kinder zwischen 3-5 Jahren können den Kindergarten dank diesem Ausbau den Kindergarten besuchen :  15.000 €

-Subsidien für die Internate der Mädchen von 5-12 Jahren in Djougou, Bougou und Manigri  Restaurierung  und Ausbau der Sanitätsräume: 6. 000€

– Subsidien für das Gesundheits- und Ernährungszentrum in Partago ( Kauf von Betten, Moskitonetzen, Medikamenten und Restaurierung des Untersuchungszimmers: 9.000€

Kamerun (67.993,47€)

Diözese Batouri

– Subsidien für die Katechese in der Diözese: 7.200 €

– Subsidien für den Kindergarten St Martin unter der Leitung von P. Jean Evina:  5.000 €

– Subsidien für den Bau eines weiteren Klassensaales für die Grundschule St Michael in Kambele:  15.000 €

Diözese Ebolowa

– Subsidien Aufbauprogramme, Katechese und Freizeitangeboten in der Diözese : 7.200 €

– Subsidien für den Einkauf von didaktischem Material für die Arbeit und die missionarische 

  Ausbildung der Begleiter und Kinder, die dem Kindermissionswerk anghören:          6.000 €

Ausbau und Restaurierung der Schulkantinen für die Grundschule von Ngoulemakong: 8.000€

– Subsidien für den Einkauf von didaktischem Material für den Kindergarten St Rosa Venerini:  3.000€

Diözese Nkongsamba

– Subsidien für die Katechese in der Diözese: 7.200 €

– Subsidien für den Kindergarten in Penda Boko (Neubau von Sanitätsräumen): 9.393,47€

Kolumbien (13.731,05 €)

Apostolische Vikariate Inridia, Guapi und Mitu

–  Subsidien für die  Grundschulen in Inridia, Guapi und Mitu ( didaktisches Material, Schulbänke, 

   Stühle und Aufbau der missionarischen Arbeit in der Kinderpastoral): 13.731,05 €

Total der gewährten finanziellen Hilfe: 122.724,52€ Euro. Zusätzliche Details (etwa über die verschiedenen Projekte, die von Luxemburg aus mitfinanziert wurden) können bei Missio Luxemburg angefragt werden, Tel. 45 32 61.

Allen Wohltätern und Freunden des Kindermissionswerkes, vor allem den sehr engagierten Kindern, sei von Herzen gedankt für dieses beeindruckende Zeugnis ihres missionarischen Einsatzes zugunsten ihrer jungen Freunde weltweit, denen sie Hoffnung schenken.

TIMBEREN FIR D’MISSIOUNEN

stamps

Erléis fir Erzéiung a Kateches

Gestempelt a gebraucht Timberen mussen net ewechgehäit ginn. Bei MISSIO Lëtzebuerg (33, boulevard Joseph II, L – 1840 Lëtzebuerg) kann een se d’ganzt Joer ofginn oder et kann een se dohinner schécken.

D’Timbere gi verkaft a mam Erléis gëtt Kanner an den aarme Länner gehollef: si kréie materiell a spirituell ënner d’Äerm gegraff a kënnen esou an d’Frëndschaft mam Jesus erawuessen. Am leschte Joër 2015/2016 waren daat  4.119,25  €. MERCI all deene Läit déi eis am leschte Joër 2016 esou vill Timbren  bruecht hun.

Mat de Suen vun den alen Timberen hëlleft d’Kannermissiounswierk mat, fir dass Kanner eng Chance am Liewe kréien a ganz besonnesch och d’Chance, Jesus Christus kennen ze léieren.

STÄRESÄNGERAKTIOUN 2017

2017-01-08-PHOTO-00000010

Amplaatz vun engem Krëppespill hunn d’Kanner aus der Gemeng Fëschbech dëst Joer bei der Stäresängeraktioun matgemat. Se sinn den 8. Januar no enger Kannermass, verkleed als Kinniken, Engelen an Hierden vun Haus zu Haus gaangen, hunn den Awunner e schéint neit Joer gewënscht, e Lidd gesongen an de Seegenssproch

2017-01-08-PHOTO-00000015

20 * C + M + B + 17 un d’Hausdier geschriwwen oder e Stär mam Logo iwwerreecht. Bei där Geleeënheet hu sie Suen fir d’Kannermissiounswierk, méi genee e Projet an der Turkana (Kenia) gesammelt.  D’Aktioun gouf an zwou Versammlungen préparéiert an deenen d’Kanner d’Kannermissiounswierk , d’Stäresangen an de Projet an der Turkana présentéiert kruuten. Dodernierft hunn d‘Stäresänger aërdeg fir de groussen Dag geprouft a gebastelt- Krounen, Bijoux, Stären a vill méi. De Stoff fir d’Ëmhäng kruten d’Kanner geschenkt a flaisseg Hänn hunn doraus wonnerschéin Kinnikskostümer gebitzt.  D’Kanner an d’Awunner haate vill Freed bei dëser Aktioun, mee nët nëmme sie kënne sech freeën mee virun Allem d’Kanner an der Turkana deenen déi integral Zomm vun den Donen zegutt kënnt.

Stäresänger konnten dem Kannermissiounswierk déi stoltz Somme vun 1.089,10€ iwwerweisen fir de Projet an Kenia. Ee grousse MERCI de Kanner déi sech op Stärenaktioun agelooss hun, den Leit déi des Initiativ haaten, den Elteren an alle Leit déi op irgend eng Mannéier gehollëf hun.

2017-01-08-PHOTO-00000017

BESTELLZIEDEL KANNERMISSIOUNS-SONNDEG 2017